GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Fransız Av Köpekleri (Epagneul Breton) üreticiler ve yetiştiriciler derneği genel kurulumuz Yönetim
kurulumuzun 21.7.2020 tarih ve 23 sayılı kararı gereği 10.08.2020 tarihinde dernek merkezimizin Boz
yurt Mah. Küme evler sokak No:71/A Nazilli / Aydın adresinde aşağıdaki gündemde yapılması oy
birliği ile kararlaştırılmıştır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 17.08.2020 tarihinde aynı yer ve gündemde
yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündem
1-Açılış
2-Divan başkanlığı ve heyetinin seçimi İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşu
3-Yönetim Kurulu Başkanı ‘nın Derneğimiz hakkında yapılan ve yapılacak çalışmaları kapsayan
bilgilendirme ve yeni ilave edilecek disiplin kurulu yönetmeliği hakkında bilgilendirme konuşması
4-Denetçi raporunun okunması ve oylanarak ibrazı
5-Yönetim Kurulu ibrazı
6-Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve yedek üyelerin seçimi
7-Yeni Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin okunarak genel kurul tarafından oylanması
8-Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin oluşturulması
9-Dernek Federasyon Delegelerinin asıl ve yedeklerinin oluşturulması.
10-Dilek ve Temenniler